Čitanje je cool Čitanje je cool - Vol. 4
stream image
TAGS: Poetry

Poezija je ogromna i široka tema, stara koliko i sama povijest, možda i starija, prema nekim definicijama primarni oblik samih jezika.


Pokušat ću opisati u općenitom simslu opisati određena svojstva poezije i pjesničkog mišljenja, koji se u nekom smislu smatraju modusima uma.


Razmatram poteškoću ili nemogućnost definiranja poezije, ali ipak čovjekovo poznavanje i familijarnost s tim.


Koje su razlike između poezije ili proze? Ideja forme u poeziji? Poezija kao način mišljenja? Proza u duhu poezije?